γενικές πληροφορίες   διαμονή   υπηρεσίες   δραστηριότητες   μετακινήσεις   ταξιδιωτικές οδηγίες
  χάρτες   περιηγήσεις   αερογραμμές & αερολιμένες   λεωφορεία & σταθμοί   πορθμεία & λιμένες   τρένα & σταθμοί
  αερογραμμές   αερολιμένες

Αερολιμένες

Κύριες αερολιμένες

Αθήνα   Καλαμάτα  
ΑΘΗΝΑ
Σπάτα, 19019 Αθήνα
Τηλ: (+30) 210 353 0000
Φαξ: (+30) 210 353 0001
E-mail:
airport_info@aia.gr
Http:
www.aia.gr
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Καλαμάτα, 24100 Μεσσηνίας
Τηλ: (+30) 27210 63805
Φαξ: (+30) 27210 69837
E-mail:
kakltl@otenet.gr
Http:
www.hcaa-eleng.gr
Άραξο      
ΑΡΑΞΟ
Κάτο Αχαϊά, 25200 Αχαϊά
Τηλ: (+30) 26930 23598
Φαξ: (+30) 26930 23598
E-mail:
kaaxtl@otenet.gr
Http: