γενικές πληροφορίες   διαμονή   υπηρεσίες   δραστηριότητες   μετακινήσεις   ταξιδιωτικές οδηγίες
  χάρτες   περιηγήσεις   αερογραμμές & αερολιμένες   λεωφορεία & σταθμοί   πορθμεία & λιμένες   τρένα & σταθμοί
  τρένα   σταθμοί

Τρένα

Ελληνικό δίκτυο

ΟΣΕ  
ΟΣΕ
1-3 Καρόλου, 10437 Αθήνα
Τηλ: (+30) 210 529 4563
Φαξ: (+30) 210 529 7452
E-mail:
press@osenet.gr
Http:
www.ose.gr

Ευρωπαϊκό δίκτυο

Austria   Deutschland  
ÖBB
www.oebb.at
DEUTSCHE BAHN
www.bahn.de
España   France  
RENFE
www.renfe.es
SNCF
www.sncf.com
Italia   Nederland  
TRENITALIA
www.trenitalia.it
NS
www.ns.nl
Russia   Schweiz  
RZD
www.rzd.ru
SBB
www.sbb.ch
UK      
EUROSTAR
www.eurostar.com
NETWORK RAIL
www.networkrail.co.uk